Hamilton Beach 70550R brukerveiledning.

Hamilton Beach 70550R brukerveiledning.

Brukerhandbok for enheten Hamilton Beach 70550R.

Dato for tilfoyelse: 2013-04-22 12:55:47.

Hvordan bruker du dette nettstedet?

Vart mal er a gi deg rask tilgang til innholdet i brukerhandboken for Hamilton Beach 70550R. Ved hjelp av den elektroniske forhandsvisningen kan du raskt se innholdet og ga til siden der du vil finne losningen pa ditt problem med Hamilton Beach 70550R.

For enkelhets skyld.

Hvis du ser gjennom Hamilton Beach 70550R brukerhandbok direkte pa dette nettstedet, er det ikke praktisk for deg, det er to mulige losninger:

Fullskjermvisning – for a enkelt vise brukerhandboken (uten a laste den ned til datamaskinen), kan du bruke fullskjermvisningsmodus. For a begynne a se brukerhandboken Hamilton Beach 70550R pa fullskjerm, bruk knappen Fullscreen. Laster ned til datamaskinen din – Du kan ogsa laste ned bruksanvisningen Hamilton Beach 70550R til datamaskinen og holde den i filene dine. Men hvis du ikke vil ta for mye av diskplassen, kan du alltid laste den ned i fremtiden fra ManualsBase.

Utskriftsversjon.

Mange foretrekker a lese dokumentene ikke pa skjermen, men i den trykte versjonen. Alternativet til a skrive ut handboken er ogsa gitt, og du kan bruke den ved a klikke pa lenken over – Skriv ut handboken. Du trenger ikke a skrive ut hele handboken Hamilton Beach 70550R, men bare de valgte sidene. papir.

Nedenfor finner du forhandsvisninger av innholdet i bruksanvisningen som er presentert pa de folgende sidene til Hamilton Beach 70550R. Hvis du raskt vil se innholdet pa sider som er funnet pa de folgende sidene i handboken, kan du bruke dem.

Sammendrag av innholdet pa siden nr. 1.

840135000 Ev00.qxd 3/10/05 10:38 AM Page 1.

Procesador de alimentos.

LES FOR BRUK.

LIRE AVANT L’UTILIZATION.

LEA ANTES DE USAR.

Mexico: 01 800 71 16 100.

Le invitamos en leer cuidadosamente este.

instructivo antes de usar su aparato.

Sammendrag av innholdet pa siden nr. 2.

840135000 Ev00.qxd 3/10/05 10:38 AM Page 2 VIKTIGE SIKKERHETSBEGRENSNINGER Ved bruk av elektriske apparater, grunnleggende 16. For a redusere risikoen for skade, ma aldri sikkerhetsforebyggende tiltak alltid skj re blad eller skive pa basen uten a folge, inkludert Folgende: Forst setter du bollen riktig pa plass. 1. Les og lagre alle instruksjonene. 17. Hold hendene og redskapet vekk fra 2. For a beskytte mot fare for elektrisk bevegelse av blad og skiver under prosessering av stot, ma du ikke senke base, motor, mat for a redusere.

Sammendrag av innholdet pa siden nr. 3.

840135000 Ev00.qxd 3/10/05 10:38 AM Page 3 Forbrukssikkerhetsinformasjon Dette apparatet er beregnet for husholdninger For a unnga overbelastning av elektrisk krets, bruk kun. Ikke bruk et annet hoyt wattstyringsapparat i samme krets med matprosessoren din. Denne apparatet er utstyrt med en polarisert plugg. Denne typen plugg har et blad bredere Lengden pa ledningen som brukes pa denne enheten enn den andre. Pluggen passer inn i en ble valgt for a redusere faren for stikkontakt bare en vei.

Sammendrag av innholdet pa siden nr. 4.

840135000 Ev00.qxd 3/10/05 10:38 AM Page 4 Deler og funksjoner 1. Matpusher 2. Matriss 3. Hakk / mikseblad 4. Skal 5. Rotasjonsbryter 6. Pulsknapp 7. Basis 8. Motoraksel 9. Vendbar skiver / strimlerplate 10. Kontinuerlig materskive * 11. Matport (viser gate med kort side ned og lang side ned) 12. Kontinuerlig prosesseringskutt * * Tilgjengelig pa utvalgte modeller Matpusere i matrissespiss! Oljedispenser * � Skalen holder 8 kopper torre ingredienser eller 2 kopper v ske. Gjore.

Sammendrag av innholdet pa siden nr. 5.

840135000 Ev00.qxd 3/10/05 10:38 AM Page 5 Enkel a bruke monteringsveiledning In-Bowl-prosessering 12 3 4 5 Chop BOWL / BOL LID / COUVERCLE Skive LID / COUVERCLE BOWL / BOL Shred LID / COUVERCLE BOWL / BOL Kontinuerlig Behandling 12 3 4 5 6 Slice BOWL / BOL LID / COUVERCLE Shred LID / COUVERCLE BOWL / BOL 5