Hvordan beregne GMAT Score.

Hvordan beregne GMAT Score.

Generell ledelse opptak test eller GMAT er ment a sjekke din kvalifikasjon for eksamener til opptak til MBA skoler over hele verden. Du kan passe pa GMAT-poengsummen hvis du vil sjekke muligheten til a fa opptak i de beromte b-skolene. Din kunnskap ferdighet er testet for varierte faktorer som inkluderer folgende:

Kvantitativ begrunnelse Analytisk skriving Integrert begrunnelse Verbal resonnement.

Formalet med testen er a fa opptak i kandidatstyringsprogrammer fra de beromte b-skolene.

Varigheten av testen er i 3,5 timer og testene utfores i folgende kategorier:

Verbal seksjon Kvantitativ seksjon Integrert argumentasjonsseksjon Analytisk skriftlig vurdering.

GMAT-poengberegning:

Testen inneb rer i utgangspunktet den prediktive evnen til de studentene som er kvalifisert til a fa opptak i testen. Det er i utgangspunktet korrelasjonen og variasjonen av poengsummen som sier om du vil kunne fa opptaket pa hoyskolen du forventer.

For eksempel kan du snakke om GMAT-percentilen som hjelper deg med a fa en klar ide i arenaen der du kan skaffe poengsummen. Hvis du har scoret rundt 800 i eksamenen, kommer denne poengsummen til a ligge pa percentilskalaen pa 99%.

Pa samme mate er den gjennomsnittlige poengsummen du far 551,94 som ma v re i trad med kravet som stilles av hoyskolene for a skaffe opptakene.

GMAT Score Scale.

Nar det gjelder a fa poengsummen i GMAT, ma du ha en oversikt over den offisielle GMAT-skalaen. Det er fem deler hvor rapporten er delt inn som er som folger:

Verbal skalert score som varierer pa en score pa 0 til 60 Analytisk skrivevurdering, ogsa kjent som AWA pa en skala fra 0 til 6 Kvantitativ skalert score som har et omrade pa 0 til 60 Integrert argumenteringspoeng som beregnes pa en score pa 1 til 8 Total skalert score som ligger i omradet 200 til 800.

Hvis du har provd hardt a score mer pa den kvantitative delen, sa er det noe du kan se pa nar det gjelder GMAT Quant Score. Nar det gjelder toppsporet, ma du oppna maksimalt 51 + score i seksjonen for a sikre at du holder deg til de mest ettertraktede plassene til beromte hoyskoler.

GMAT Verbal Score har ogsa en verdi i eksamen, og det hjelper deg a finne et hoyskole hvor du far plass til deg selv i de ettertraktede hoyskolene. Nar det gjelder det beste av tingene, gjor denne testen det veldig enkelt for deg a oke din faglige grad.

Relatert innlegg.

GMAT Time Management-GMAT eller Graduate Management Admissions Test er en standardisert test som & hellip;

Language Tests – Alle internasjonale handelshoyskoler og universiteter krever at deres sokere tar et sprak og hellip;

Planlegger du a ta GMAT? Det vanligste sporsmalet som kommer over hodet og hellip;

MBA i Canada uten GMAT- I Canada er minimumskriteriene for MBA noen ar med & hellip;

Fa her GMAT-monster, GMAT-kursplan, GMAT-testavgift og detaljert informasjon om GMAT-eksamen. The Graduate Management & hellip;

GMAT-forberedelse: Omfanget for a fa en B-skole undergrad grad blir et must, og & hellip;