Muligheter med Edmonton Neighborhood Watch.

Muligheter med Edmonton Neighborhood Watch.

I Edmonton Neighborhood Watch er det vart hap at alle far en verdifull og positiv frivillig opplevelse nar vi jobber sammen for a skape sikrere nabolag.

ENW har 2 medarbeidere som stotter innbyggerne i Edmonton City og dets 157 fellesskapslager. Neighborhood Watch er avhengig av frivillige for a bidra til a bringe kriminalitetsforebyggende programmer og ressurser til samfunnet. For Neighborhood Watch a eksistere pa nabolaget niva, er frivillige som bor og jobber i disse omradene trengte.

Hvis du er interessert i a forebygge kriminalitet eller bidra til a skape sikrere nabolag, vurder frivillig arbeid med ENW. Ved frivillig arbeid pa ENW kan du forbedre livskvaliteten til Edmontonians mens du far ferdigheter og verdifull erfaring. Du far muligheten til a mote nye mennesker og ha det goy!

Frivillige muligheter tilgjengelig pa ENW.

ENW styre.

Edmonton Neighborhood Watch styres av et frivillig styre. Hver mars pa generalforsamlingen finner valgene sted. Dersom en stilling er ledig gjennom aret, kan styret fylle stillingen etter avtale. Medlemskap med ENW kreves.

Vi ansetter for tiden for folgende stillinger:

Styremedlem pa stort.

Hovedansvarlig for a yte stotte til alle styremedlemmer i forbindelse med deres roller som styremedlemmer.

Styremedlem.

Hovedansvarlig for a ta styremoter under styremotet som skjer hvert andre torsdag i hver maned.

Styremedlemmer.

Hovedansvarlig for a styre ENW okonomi / budsjett og utgifter med styrets assistent.

Se styrets side for informasjon om alle stillinger i styret.

Fellesskapets representant.

En fellesskapsrepresentant er en frivillig for en enkelt fellesskapsliga som trener til a v re en lokal Neighborhood Watch «ekspert» for deres fellesskap. ENW-modellen inkluderer en representant for hver fellesskapsliga i byen. ENW gir oppl ring, ressurser og lopende stotte til denne representanten. Det er Fellesskapets representant som bringer programmene, ressursene og initiativene til de som bor i det samfunnet.

bli godkjent av bade ENW og community league eller community group. Det er en avtale ved ENW og en pategning fra Fellesskapets ligaforening eller etablerte fellesskapsgruppe. v re / bli medlem av ENW. send en politiinformasjonskontroll (PIC) for frivillige som utfores av Edmonton Police Service. Har internettilgang og kommuniserer regelmessig via e-post. delta pa en treningsokt utfort av ENW & amp; EPS.

Fellesskapets representanter deltar i en innledende treningsokt for a l re om programmene, ressursene og a bli kjent med det som er tilgjengelig for a hjelpe til med kriminalitetsforebygging pa fellesskapsniva. Denne oppl ringen leveres gratis av ENW til Fellesskapets representanter. Etter oppl ringen ma Fellesskapets representanter delta i en oppdateringstrening omtrent hver 12-18 maned. Alle Fellesskapets representanter oppfordres til a delta pa generalforsamlingen og den arlige vurderingshendelsen. Alle tilbys gratis til Fellesskapets representanter.

Fellesskapsrepresentanter arbeider direkte med ENW-ansatte og kan fa tilgang til assistanse og retning nar det er nodvendig. Alle ENW-utskriftsmaterialer er tilgjengelige for Fellesskapets representanter som skal brukes og distribueres i samfunnet. Ekstra utlansmateriale er ogsa tilgjengelige for Fellesskapet Reps som stand-up bannere, plen skilt, ID-kort, skjermer og mer.

Neighborhood Watch Ambassador.

En Neighborhood Watch Ambassador er en frivillig for en kompleks, bygning eller nabolag. ENW gir oppl ring i programmer og starter en Neighborhood Watch. The Neighborhood Watch Ambassador bringer programmer og initiativer til de som bor i omradet de stotter.

For a bli en Neighborhood Watch Ambassador er det fem grunnleggende krav. Personen i stillingen ma:

bli godkjent som nabolagets ambassador ved ENW. v re / bli medlem av ENW. send en politiinformasjonskontroll (PIC) for frivillige som utfores av Edmonton Police Service. Har internettilgang og kommuniserer regelmessig via e-post. delta pa en treningsokt utfort av ENW & amp; EPS.

Neighborhood Watch-ambassadorer deltar pa en innledende treningsokt for a l re om programmene, ressursene og a bli kjent med kriminalitetsforebygging tilgjengelig pa fellesskapsniva. Denne oppl ringen leveres gratis av ENW til Neighborhood Watch-ambassadorer. Etter oppl ringen ma Neighborhood Watch-ambassadorer delta i en oppdateringstrening omtrent hver 12-18 maned. Alle Neighborhood Watch-ambassadorer oppfordres til a delta pa generalforsamlingen og den arlige vurderingshendelsen. Alle tilbys gratis til Neighborhood Watch Ambassadors.

Divisjonsrepresentant.

En divisjonsrepresentant er ENW-representant for en av de 6 forskjellige politi-divisjonene og alle samfunnsligasjer i samme omrade. Divisjon Reps er en stotte for Fellesskapets representanter, hjelpe fellesskapsmedlemmer som er uten fellesskapsrepresentant og vil v re i kontakt med Edmonton Police pa fellesskapsforebyggende tiltak.

bli godkjent av bade ENW og Edmonton Police Service. Det er en avtale fra ENW og ma godkjennes av Frivilligkoordinatoren i Edmonton. v re / bli medlem av ENW. send en spesiell forbedret politiet informasjon eller en frivillig politiet informasjonskontroll (PIC) for frivillige som utfores av Edmonton Police Service. Har internettilgang og kommuniserer regelmessig via e-post. delta pa en treningsokt utfort av ENW & amp; EPS.

Divisjon Reps delta i en innledende treningsokt for a l re om programmene, ressursene og a bli kjent med det som er tilgjengelig for a hjelpe til med kriminalitetsforebygging pa fellesskapsniva. Denne oppl ringen tilbys gratis av ENW til Divisjon Reps. Divisjon Reps kan trenge a delta pa en ekstra treningsokt omtrent hver 12-18 maneder. Alle divisjonsrepresentanter oppfordres til a delta pa generalforsamlingen og den arlige vurderingshendelsen. Alle tilbys gratis til Divisjon Reps.

Divisjon Reps jobber direkte med ENW-ansatte og kan fa hjelp og veiledning nar det er nodvendig. Alle ENW-utskriftsmaterialer er tilgjengelige for Divisjon Reps som skal brukes og distribueres i de serverte omradene. Ekstra lanematerialer er ogsa tilgjengelige for Divisjon Reps som stand-up bannere, plen skilt, ID-kort, skjermer og mer.

Display Host.

Dette er en utmerket mulighet for pensjonister eller studenter som har interesse for kriminalitetsforebygging og som liker a snakke med publikum. En skjermverter representerer ENW pa fellesskapshendelser.

Visningsvertsfrivillige deltar pa en treningsokt (ca. 3 timer) for a l re om programmene og ressursene som er tilgjengelige gjennom ENW.

Program Spesialist.

Dette er en flott mulighet for alle som er interessert i bestemte programmer pa ENW. De som er interessert i a ga programmer, hjelper andre med blokkspesialister, eller trener medlemmer av publikum om hvordan man starter et program, ville v re flott i en eller flere av disse roller. Programspesialisten vil gi ressurser, trene og hjelpe frivillige til a implementere et bestemt program i samfunnet.

Krav som kreves inkluderer bruk av MS Excel, MS Word, e-post og nettbasert lagring (google-stasjon). Programspesialister vil samarbeide tett med programdirektoren for a opprettholde programmer.

Walk Your Block – Program Spesialist.

Alle oppgaver kan fullfores hjemmefra. Oppgaver: Motta e-post med deltakerens informasjon, skriv inn dem i databasen, tilordne deltakernumre og send velkomstmeldinger.

Block Party – Program Spesialist.

Omtrent halvparten av oppgavene kan fullfores hjemmefra. Kan kreve at du moter Block Party-arrangorene for a hente eller returnere Block Party-elementer. Oppgaver: Motta e-postmeldinger for forespurt Block Party, skriv inn hendelsen i databasen, og send en velkomst-epost. Bestill rabattbrev fra programsponsorer, samt lagre brev til arrangoren. Gi arrangoren informasjon og lenker til ressurser som er tilgjengelige for ENW-blokkeparter.

Dorklistre – Program Spesialist.

De fleste oppgavene kan fullfores hjemmefra, men kan kreve begrenset tid pa ENW-kontoret for a forberede programpakker. Oppgaver: Utarbeide programpakker, send dem ut til ENW Representanter, gar inn i programmet i databasen, skriv inn deltakerne i databasen. Kan ogsa inkludere frivillig arbeid pa et offentlig sted for a registrere nye programdeltakere.

Neighborhood Sign – Program Spesialist.

De fleste oppgavene kan fullfores hjemmefra, men kan kreve begrenset tid pa ENW-kontoret for a forberede programpakker. Oppgaver: Klargjor programpakker, send dem ut til ENW Representanter, skriv inn nye programmer & amp; deltakere i en database, send foresporsler til byen Edmonton for a arrangere skiltinstallasjon mv.

Frivillig koordinator.

Denne stillingen kan gjores fra komforten i ditt eget hjem. Sa lenge du er e-postkunnig og nyter a kommunisere med mennesker, kan du gjore en stor innflytelse pa frivillig arbeid i denne rollen. Den frivillige koordinatoren jobber tett med frivillig direktor.

Special Events Planner.

Denne frivillige muligheten er flott for alle som liker a planlegge arrangementer, fester eller fundraisers. En frivillig frivillig hjelper til med planlegging og gjennomforing av oppgaver som kreves nar man holder arrangementer som arlig takknemlighet, stille auksjon, generalforsamling og treningsokt .

Fundraising Frivillig.

Uansett om du er tilgjengelig for a hjelpe deg med a samle gjenstander for en stille auksjon, jobbe pa en av vare manedlige ettermiddagsbingoer, hjelp til a skrive stipend eller frivillig pa vart kasino (en gang i 18-24 maneder), vil tiden din ha en direkte effekt som hjelper ENW a fortsette var arbeid. Se hendelsessiden for kasino og bingo datoer & amp; steder.

hjelp med a samle gjenstander for var arlige Silent Auction, hjelp til a utvikle og implementere innsamlingsaksjoner, hjelp ved a soke (forskning) nye finansieringsmuligheter, hjelp ved a utarbeide tilskudd pa vegne av ENW arbeid pa vart manedlige bingospill pa vart bi-arlige kasino.

ENW har en manedlig bingo holdt om ettermiddagen. Frivillig er nodvendig fra kl. 11.00 til 3.30. Hver maned er det 16 frivillige som trengs. Midlene okt fra manedlige bingos gar mot ENW som tilbyr kriminalitetsforebyggende programmer og tjenester pa fellesskapsniva. Forelopig ENW bingos holdes pa Kensington Bingo Hall. Se var hendelsesside for datoene for kommende bingos.

Storstedelen av ENW arsbudsjettet (ca. 75%) kommer fra midler opptatt gjennom Alberta Gaming. Det neste kasinoet for ENW er onsdag 10. august & Torsdag 11. august pa Century Casino. Frivillige er desperat trengte. Kontakt [email protected] eller [email protected] for a frivillig.

Administrativ frivillig.

Enhver med erfaring som jobber pa et kontor vil v re flott i denne rollen. Bare en dag i maneden ville v re en stor hjelp til organisasjonen var. Administrative frivillige arbeider i ENW-kontoret som hjelper med a arkivere, kopiere, forberede pakker og sortere materialer for hendelser.

Send inn en frivillig soknad ved hjelp av var Online Application.

Vellykkede sokere kan bli palagt a gi en frivillig politiet informasjonskontroll.

Edmonton Neighborhood Watch har ingen tilknytning eller tilknytning til Neighborhood Watch Newsmagazine eller Cedar Publishing Corporation.