QRadioButton.

QRadioButton.

QRadioButton klasse eksempler.

Kort beskrivelse.

QRadioButton-klassen lar oss lage en alternativknapp, der brukeren kan velge ett alternativ til mange.

Arv.

QRadioButton-klassen arver fra QAbstractButton-klassen som vist pa folgende bilde:

Dette eksemplet viser hvordan du oppretter en QRadioButton-widget, og hvordan du kobler til sin toggled () -signal med den respektive sporet.

Forklaring:

Vi lager en forekomst av QRadioButton-klassen. Det er ikke nodvendig a sende en forelder til konstruktoren til QRadioButton-klassen. Oppsettet vil reparere widgets for deg.

Ampersand (&) angir at snarveien er tegnet som folger, i dette tilfellet Alt + R. I Mac er hurtigtastene deaktivert som standard.

Vi definerer radiobutton_toggled () -sporet, som skriver ut en melding om at QRadioButton-widgeten er blitt sjekket eller ikke.

Vi kobler signalet toggled () til QRadioButton-widgeten med radiobutton_toggled () -sporet.

Var denne delen nyttig?

Jeg vil gjerne l re om.

Konstruktorer.

Dette eksemplet viser de tilgjengelige konstruktorene til QRadioButton-klassen.

Introduksjon:

De tilgjengelige konstruktorene for a opprette en QRadioButton-widget vises nedenfor:

Den forste konstruktoren godtar en overordnet widget, og den andre konstruktoren aksepterer en tekst og en overordnet widget.

Forklaring:

Vi lager to QRadioButton-widgets med hver type konstruktor. Radionknappen opprettet ved hjelp av den forste konstruktoren inneholder ingen tekst.

Var denne delen nyttig?

Jeg vil gjerne l re om.

Eksklusive grupper.

Dette eksemplet viser hvordan du oppretter flere grupper av alternativer som tilhorer samme foreldre-widget.

Forklaring:

Vi lager 2 QButtonGroup-containere og legger til QRadioButton-modulene til dem. Dette vil tillate oss a ha to sett med alternativer som tilhorer den samme overordnede widgeten.

Vi angir standardvalgene med setChecked () -metoden i QRadioButton-klassen, det er nodvendig a sette dem etter a ha gruppert QRadioButton-widgets til de respektive knappgruppene, slik at de kan velges.

Var denne delen nyttig?

Jeg vil gjerne l re om.

Sett et ikon.

Dette eksemplet viser hvordan du angir ikonet for en QRadioButton-widget og angir ikonstorrelsen.

Forklaring:

Vi lager QIcon ikonene som vil bli brukt i QRadioButton widgets.

Vi setter ikonet med setIcon () -metoden, og angir storrelsen ved hjelp av setIconSize () -metoden; begge metodene er fra QRadioButton-klassen.